service-a

עסקאות

 • מעכשיו אתה יכול לקבל תשלומים בכל זמן ומכל מקום.
 • ניתן לקבל תשלום דרך האפליקצייה, תשלח תזכורות תשלום ללקוחות ותשנה תנאי תשלום במידת הצורך.
 • מספק ללקוחות שלך אפשרויות תשלום אוטומטיות ברשת, מה שמגדילCRM RUNNER
  הכנסה וחוסך בזמן.

  • תשלח חשבוניות על עבודות שבוצעו תוסיף תמונות ותקבל תשלום מיידי.
  • ההודעות שמגיעות ללקוחות עם זה התראות, תזכורות והודעות טקסט על העבודות השונות יכולות להתבצע בקלות אם זה אוטומטית או ידנית.
  • כמו כן במקרים של תשלומים חודשיים קבועים תוכל להחליט איזה סדר פעולות אוטומטיות יתרחשו מול הלקוחות שהתשלום שלהם נדחה או בוטל.
 • ההחלטות שתיקח היום לגבי העסק שלך יתנו לך מקפצה ענקית למחר טוב יותר, כשאתה בראש שקט שכל עסקה שמתבצעת, היא בדיוק איך שחשבת שתתבצע.