service-a

רשימת מטלות

  • תכתוב רשימת מטלות ותעקוב אחר הביצוע שלהם מכל מקום.
  • הרעיון המרכזי הוא להשתמש בזה כפתקיות דביקות דיגיטליות כדי שתוכל לעקוב על מה שבוצע.
  • הפונקציה תתן לך תמיד לדעת מה כבר בוצע כדי שלא תשכח ולא תפספס מטלות חשובות.
  • CRM RUNNERקבל משימות ובצע אותם בזמן הנכון בעזרת הפוקצייה ‘רשימת מטלות’ של
    •  בצע את המשימות שלך בצורה יותר יעילה.
  • פונקציית ‘רשימת מטלות’ תראה את זה כפתק דביק אלקטרוני המאפשר לך לזכור את המשימות שלך ולבצע אותם בזמן.