service-a

שרותים

  • תעדכן את השרותים של החברה כדי שתוכל לבנות עבודות בזמן קצר.
  • עדכן את הזמנות העבודה ותשלב אותם עם העובדים וקבלני המשנה.
  • חברה שמסדרת ומפרטת את השרותים שלה, תגרום לעלייה בביקוש השרותים שלה.
    •  פורמט מסודר היטב כדי לרשום את כל השירותים שאתה מספק ללקוחות.
    •  ההזמנה באינטרנט עבור שירותים ספציפיים שאתה מספק נהיה תהליך פשוט אך מפורט.
  • הזמנות משולבים לחלוטין עם כל התכונות האחרות כמו עובדים, הכרטוס, דוחות ותכונות אחרות עושה את הפעולה חלקה וקלה לביצוע