service-a

המלץ לחבר

 • מציעה תוכנית שותפות המאפשרת לך לייצר כסףCRM RUNNER
  על ידי המלצה שלך על התוכנה לחברים או משפחה.
 • נשלם לך וללקוח שנרשם $100, בכל פעם שתפנה לקוח, והוא ירשם לשירות
 • כמה שיותר אנשים נרשמים ככה תעשה יותר דולרים.
 • מציעה שיתופי פעולה עם סוכני מכירות וגם חברות להפניית לקוחות.CRM RUNNER
  • נשלם לך וללקוח שנרשם $100, בכל פעם שתפנה לקוח, והוא ירשם לשירות
  • .WIN WIN מציעה לכל המשתתפים מצב של CRM RUNNER
 • תממש את ההצעה כל עוד היא קיימת ותגדיל את ההכנסה שלך.