service-a

חדר עבודה

  • חדר העבודה של CRM RUNNER הוא כלי חכם לתכנון תוכנית עבודה מותאמת אישית.
  • פונקצייה ‘חדר עבודה’ מאפשרת לאנשי מכירות ואנשי שרות לאחסן תמונות של אתר הלקוח.
  • עיצוב העבודה הנדרשת באתר הלקוח לוקח מספר דקות בלבד.
    • תסמן ותוסיף מוצרים מהמלאי על כל התקנה או קריאת שרות/li>
    • הכינו את תוכנית העבודה, צרפו אותה להצעת מחיר ללקוח ובמקביל ניתן לשלוח אותה לטכנאי דרך הפונקצייה של חדר העבודה לביצוע.
  • וגם אתה תוכל לייצר תוכניות עבודה אפקטיביות בקלות.CRM RUNNERתתחיל להשתמש ב