service-a

מספר סניפים

 • קבל תמונת מצב של 360 מעלות על כל הסניפים השונים בארגון בלחיצת כפתור.
 • אף פעם לא היה כל כך קל לנהל סניפים, חנויות, מחסנים ומחסנים ניידים
 • נותן לך דוחות מפורטים על כל סניף עד רמת הבורג.CRM RUNNER
 • כשאתה מנהל פרוייקטים המורכבים מהרבה אנשי שרות או קבלני משנה, פשוט קל ונוח
  המאפשר לך לקבל דוח אחד שמפרט את התמונה הכללית CRM RUNNERלנהל את זה ב

  • קבל עדכונים מהסניפים השונים בכל האיררכיה הארגונית ובמחלקות השונות.
  • מידע זמין על המיקום של כל הגופים הקשורים לחברה שלך, אם זה עובדים, קבלנים או ספקים בזמן אמת באתרי הלקוחות השונים בלחיצת כפתור.
 • תדע על כל עסקה שמתרחשת בכל סניף, בכל זמן, ותמיד תשאר בעניינים.CRM RUNNER