service-a

לידים

  • תעזור לך ללכוד לידים חדשים ולעקוב אחרי ההתפתחות. CRM RUNNER
  • כאשר אתה יוצר לקוח פוטנציאלי חדש, המערכת עוזרת לך משלב ההתקשרות ועד לסגירת העסקה.
  • ניתן לייצר הצעות מחיר וחשבוניות באופן מהיר וקל מה שהופך לקוח פוטנציאלי ללקוח סופי.
  • הוא כלי יעיל ליצור וללכוד לקוחות פוטנציאלים, CRM RUNNER
    • פישוט ניהול המכירה ועד לסגירת העסקה.
    • תגדיל את כוח המכירות שלך.
  • CRM RUNNER קח את ניהול האינטראקציה עם הלקוח הפוטנציאלי שלך לשלב הבא עם