service-a

GPS מעקב

 • CRM RUNNER של GPSצפה במפת הלוויין, קבל סקירה מלאה של הצוות והלקוחות שלך עם מעקב ה
 • קבל מידע בזמן אמת על העובדים בשטח ונתיבי הנסיעה שלהם
 • מאפשר לך לראות תמונת רחוב בתלת מימד.GPSמעקב ה
 • מאפשר לך לראות זמני נסיעה ללקוח והגעה ליעד.GPSהפונקצייה הייחודית של מעקב ה
  • ניתור דרכי הגעה ללקוח לשיפור עתידי.
  • קבל נקודות ציון של העובדים והלקוחות על המפה.
  • ‘בדרך’ – פונקצייה ייחודית המאפשרת ללקוח לקבל תג של העובד שיגיע עליו כמו גם זמן הגעה.
 • לעקוב, לנתר ולשפר את חוויית הלקוח יותר מאי פעםGPSמאפשר לך באמצעות מעקב הCRM RUNNER