service-a

הצעות מחיר וחשבוניות מעוצבות

 • תכין הצעות מחיר מעוצבות ותרשים את הלקוחות שלך.
 • ניתן לעצב חשבוניות והצעות מחיר בהתאם לארגון שלך כדי שהלקוחות יקבלו את הפורמט המדויק שאתה מנסה להעביר.
 • תהיה רמה אחת מעל המתחרים על ידי הצגת החברה שלך בהצעות מחיר וחשבוניות בצורה הנכונה והמתאימה ביותר.
 • עסק טוב מבין שהבסיס בין הלקוחות לחברה מתחיל הרושם ראשוני, אצלנו
  אנחנו מבינים את זה ועוזרים לך להגיע ליעד.CRM RUNNERב

  • בחר תבניות, לוגו, תתאים צבעים וכל שדה בנפרד ניתן לעריכה עד להגעה לתצורה המושלמת.
  • בכל זמן תוכל לשנות את התבניות והעיצובים להצעות המחיר והחשבוניות שהלקוחות יקבלו.
  • תשלומים מלקוחות יגיעו יותר מהר עם החשבוניות יהיו ברורות ומפורטות, כמו כן, המערכת תבקש תשלום בצורה אוטומטית מהלקוח ותשלח לו מכתב תודה על השימוש בשרותים שלך.
 • בעזרת פונקציית ההצעות מחיר וחשבוניות אתה תבין את ערך המוסף
  כשלקוחות יזמינו עוד שרותים ומוצרים