service-a

קבלני משנה

 • בחר את הקבלן שלך ולנהל איך הם עובדים על פרויקטים בודדים או אפילו בצורה חלקה.
 • תזמן אותם, לקבל דוחות מהם ולהישאר מעודכן עבור פעולות עסקיות חלקה יותר שביעות רצון הלקוחות.
 • הקצאת הקבלנים הנכונים לתפקיד הנכון עושה את העולם של ההבדל להשלמת עבודה בשטח מוצלח.
  • CRM RUNNER נותן לך את הגמישות המלאה בניהול מספר קבלנים שנועדו מפרטים עבודה שונים.
  • לוח זמנים קבלנים עבודתם בפרויקטים עם תאריכים קבועים וזמן ולקבל דוחות מהם בסוף זה.
  • כדי לבצע בחירה זהירה בין המארח של פרטים הקבלן, לאחסן את האישורים שלהם ואת הרישיונות בענן כדי להבטיח פעילות האתר ללא טרחה.
  • דרג אותם לעיון עתידי מוכן והקצה אותם מחדש מבלי לאבד זמן.
 • קל לשימוש עם פלט גדול, יש לך כל פרט של עבודה ואישורים של הקבלנים שלך בהישג יד כל הזמן עם CRM RUNNER.