service-a

הזמנות

 • יש לך עסק קטן או בינוני? מעוניין לעדכן את העולם על המוצר או השרות שלך?
 • היא תוכנה ייחודית המאפשרת לך לייצר דפי נחיתה CRM RUNNER
  ולהעלות אותם למדיה החברתית.
 • לקוחות פוטנציאלים יכולים להזמין את השרות שלך באינטרנט מהספה בסלון ולקבוע את המועד והמחיר בהתאם ליומן עבודה שלך.
 • להעלות את המוצרים/שרותים שלך לרשת ולשווק אותם CRM RUNNER נהייה קל מתמיד עם
 • יומן

  • מאפשר לך לקבוע לוחות זמנים על עבודות בעניין של דקותCRM RUNNER
  • תקבע לוחות זמנים מראש עם העובדים שלך כדי לשפר יעילות בעתיד
  • ביצוע עבודות מתחיל בסידור נכון של לוח הזמנים
  • CRM RUNNERתהיה בטוח שכל העבודות שלך יבוצעו בזמן עם
   • תסדר את לוח העבודה שלך
   • תשלח את המתקינים בהתאם ללוח העבודה
   • תוודא שהעבודות בוצעו בזמן שהקצבת
  • בעזרת הפנקצייה של ניהול יומן אתה תשלוט יותר על המתבצע בשטח והסיכוי שתאחר בזמני האספקה ירדו לאפס.