service-a

کارت بکشید و بروید

  • برنامهCRM RUNNER که ویژگی های متعددی دارد به شما کمک می کند که مشتریان خود را بدون واسطه با کسب و کارتان مربوط کنید و آنها بتوانند به صورت آنلاین به شما پرداخت کنند
  • برنامهCRM RUNNER که ویژگی های متعددی دارد به شما کمک می کند که مشتریان خود را بدون واسطه با کسب و کارتان مربوط کنید و آنها بتوانند به صورت آنلاین به شما پرداخت کنند
  • شما یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان دارید که زندگی را برای مشتریان تان تیم فنی شما و نهایتاً خود شما آسان تر خواهد کرد.
  • به مشتریانتان خدمات حرفهای را بدهید که از یک مجموعه خدماتی سطح بالا انتظار دارند. به غیر از خدمات فنی مشتریان انتظار دارند که کارشان بدون دردسر و به صورت ایمن انجام شود و پرداخت هایشان هم به صورت مستند باشد.
    • CRM RUNNER به شما امکان میدهد که به مشتریانتان این انتخاب را بدهید که پرداخت خود را به صورت آنلاین انجام دهند.
    • پرسنل فنی شما می توانند در محل با دستگاه کارت خوان عملیات پرداخت را انجام دهند.
  • وقتی که قرار باشد کسبوکار شما رضایت مشتری را فراهم کند یکی از انتخاب ها و امکاناتی که CRM RUNNER در اختیار شما قرار میدهد درگاه پرداخت آنلاین است.