service-a

تامین کنندگان

  • تامین کنندگان ردیابی با جزئیات قیمت ها و اقلام در حال حاضر با CRM RUNNER امکان پذیر است.
  • شما همچنین می توانید انتخاب خود را با رتبه بندی اولویت بندی کنید تا بتوانید بدون هیچ تأخیری به کجا نگاه کنید.
  • لوازم یک جزء حیاتی از کسب و کارهایی هستند که دارای عملیات مبتنی بر میدان هستند که باید در جریان قرار گیرند.
    • CRM RUNNER به شما این امکان را می دهد تا تامین کنندگان دسته ها و محصولات مختلف را در مکان های مختلف پیگیری کنید.
    • شما می توانید آنها را به راحتی با قیمت گذاری و یا اقلام خریداری شده برای نیاز بعدی خود ردیابی کنید.
    • تأمین کنندگان رتبه شما نیز به شما در انتخاب سریعتر و بهتر حتی در مواجهه با نیازهای ناگهانی یا فوری عرضه کمک می کند.
  • با استفاده ساده از CRM RUNNER، بخش های مختلف عملیات خود را با هم ترکیب کنید.