service-a

پیام کوتاه

 • CRM RUNNER به شما اجازه می دهد تا از طریق پیام کوتاه همه ی اعلان های کسب و کار خود را بفرستید و یا دریافت کنید که این می تواند در ارتباط با مشتریان، کارها و یا سایر بخشهای عملیات شما باشد.
 • می توانید اعلان تغییرات در کارها را برای تیم فنی خود بفرستید تا در زمان صرفه جویی گردد و عملیات بدون دردسر انجام شود.
 • درخواست های تغییر زمان را که توسط مشتریان ارسال می شود به راحتی به اطلاع تیم فنی خود برسانید تا کار بهتر مدیریت شود.
 • ارتباط بدون واسطه یکی از اجزاء اصلی هر کسب و کار موفق است و این به خصوص در کسب و کار هایی که عملیات میدانی دارند بسیار مهم است.
  • برای مشتریان‌تان پیام کوتاهی بفرستید و به آنها راجع به قراری که دارید اطلاع رسانی کنید.
  • پرسنل فنی خود را راجع به کار بعدی مطلع کنید.
  • اعلام کنید که پرسنل فنی “در راه” هستند.
  • تغییرات برنامه زمانی را ارسال کنید.
  • کارزار های بازاریابی مبتنی بر پیام کوتاه را داشته باشید.
 • با استفاده از ویژگی اعلام CRM RUNNER شما هیچ وقت کافه اطلاع رسانی و ارتباطی در کسب و کار خود نخواهید داشت.