service-a

ایجاد پروژه

 • پروژه ها را با CRM RUNNER ایجاد کنید و آنها را با استفاده از عملکرد lead capture دنبال کنید.
 • پروژه ها را با CRM RUNNER ایجاد کنید و آنها را با عملکرد ایجاد پروژه دنبال کنید. وقتی که یک پروژه جدید ایجاد می شود
 • CRM RUNNER به شما اجازه می دهد که ارتباطات را تا پایان فرایند فروش دنبال کنید.
 • برآوردها و فاکتور ها و صورتحساب ها را به سرعت و آسانی ایجاد کنید و با استفاده از سی آر ام آنها را پیگیری کنید.
  • CRM RUNNER یک ابزار موثر و مفید برای ایجاد پروژه ها و مدیریت انجام آنهاست.
  • پروژه ها را باعملکرد lead capture دنبال کنید.
  • برآورد ها و صورت حساب های خود را به سرعت ارائه کنید.
 • فروش خود را بالا ببرید
  با استفاده از CRM RUNNER ایجاد کار و پروژه خود را به سطحی بالاتر ارتقا دهید.