service-a

کارها/تیکت ها

 • مدیریت کارها به هر اندازه و بزرگی که باشند به اندازه چند لمس انگشت فعالیت احتیاج دارند که این با برنامه CRM RUNNER و دسترسی به برنامه ریزی و تیکت ها به سادگی قابل انجام است.
 • می توانید موقعیت مکانی هر کدام از پرسنل فنی خود را با استفاده از مدول موقعیت بسیار مرا نه به سادگی داشته باشید.
 • برای کارها به نسبت اولویت کار و رضایت مشتری تیکت صادر کنید.
  • گزارشهای لحظه‌ای را از موقعیت انجام کار و پرسنل فنی که در نقاط مختلف مستقر هستند دریافت کنید.
  • جزئیات کار را با آخرین تصاویری که از موقعیت انجام کار فرستاده می‌شود تکمیل کنید.
  • کارها را به موقع به انجام برسانید و تحویل دهید و این موضوع را به مشتریانتان هم اطلاع دهید.
  • وقتی که کار انجام شد از طریق اپلیکیشن پول دریافت کنید.
 • CRM RUNNER عملیات میدانی شمارا که با درخواست های به موقع، نظارت دقیق و گزارشهای درست که بدون استفاده از کاغذ انجام می شود به صورت بهینه ارائه خواهد کرد.