service-a

ردیابی جی پی اس

 • نقشه ماهوارهای را مشاهده کنید و دید کلی راجع به پرسنل خود و مشتریانتان با استفاده از سیستم ردیابی جی پی اس که در CRM RUNNER موجود است داشته باشید.
 • از موقعیت کنونی تیم های خوددتان و مسیرهایی که در آنها رانندگی میکنند به صورت لحظه ای اطلاع داشته باشید.
 • ردیابی جی پی اس همچنین به شما اجازه مشاهده عکس هایی از محل کار و موقعیت جغرافیایی دقیق را خواهد داد.
 • ردیابی جی پی اس یک ویژگی مبتکرانه CRM RUNNER است که به شما دید کلی راجع به تیم های کاری و مشتریان‌تان در خارج از شرکت خواهد داد.
  • مسیرهای کارمندانتان به سمت موقعیت مشتری را ردیابی کنید.
  • تصاویر سایت و موقعیت دقیق را دریافت کنید.
  • ویژگی «در راه من» شما را قادر می سازد تا مشتری را که تیم فنی وارد می کند مطلع سازید
 • سیستم ردیابی جی پی اس CRM RUNNER دنبال کردن پرسنل و مشتریان را از همیشه آسانتر خواهد ساخت.