service-a

کارمندان

 • در این بخش میتوانید به کارمندان خودتان رتبه بدهید، عنوان شغلی برای آنها ایجاد کنید و یا دسترسی های آن ها را به صورت ایمن تعریف کنید و عملیات روزانه آنها را هم کنترل کنید.
 • به کارمندان خود نشان دهید که برای شما مهم هستند. می توانید با استفاده از سیستم اعلان تولد آنها را تبریک بگویید و یا سایر رویداد های شخصی آن ها را به صورت خاص اعلام کنید.
 • کارمندان ستون فقرات کسبوکار شما هستند و سپردن نقش های تعریف شده با اجازه های مشخص به آنها بسیار مهم است.
  • سطح امنیتی برای تمام جزئیات تعریف کنید تا از اطلاعاتتان محافظت شود.
  • به کارمندانتان پست سازمانی بدهید و به آنها اجازه های لازم برای دیدن اطلاعاتی که در پست های شان مهم است ارائه کنید.
  • پرسنل فنی خود را به سر کارها بفرستید و عملکرد آنها را پیگیری کنید و از آنها گزارش بگیرید.
  • امضای الکترونیک را به سیستم وارد کنید و زمان ورود و خروج کارمندان تان را با آن کنترل کنید
  • CRM RUNNER به شما کمک می کند تا به کارمندان‌تان نشان دهید که آنها برای شما مهم هستند و برای این کار اعلان هایی درباره رویدادهای زندگی شخصی آنها به شما خواهد داد.
 • با استفاده ازCRM RUNNER شما همیشه در اداره پرسنل تان یک گام جلو هستید.