service-a

اسناد الکترونیک

 • استفاده از مدیریت اسناد الکترونیک فرآیندهای خستهکننده کاغذبازی در کسب و کار شما را به حداقل میرساند.
 • سندهایی مانند پیشنهاد قیمت و قراردادها را با استفاده از سیستم اسناد الکترونیک CRM RUNNER ایجاد کنید.
 • خیلی به موقع و بدون اتلاف وقت اسنادی را که میخواهید استخراج کنید و در زمان خودتان صرفه جویی کنید.
 • برای صرف زمان بیشتری به دنبال نیازهای مشتریان خود و رشد کسب و کار خود، شما نیاز به یک اتوماسیون CRM است که نیازهای کاغذی شما را برآورده می کند.
  • CRM RUNNER برنامه معرفی جذابی برای کاربران خود ارائه می دهد.
  • مشتریان دوستان و یا افراد خانواده را به CRM RUNNER معرفی کنید.
  • هم شما و هم شخص معرفی شده هرکدام ۱۰۰ دلار جایزه میگیرید.
 • این فرصت جذاب را هم اکنون دریابید! هرچه که افراد را بیشتر بسیار عمران معرفی کنید جوایز بیشتری میگیرید.