service-a

صورتحساب ها و فاکتور های طراحی شده

 • صورت حساب های ارائه دهید که به شکل زیبایی طراحی شده اند و در اولین برخورد اثر خوبی از خود بر جای می گذارند.
 • این صورت کاملاً قابل تطبیق و تنظیم با جزئیات عملیات کاری که شما انجام میدهید مشتریان شما و سایر موارد هستند.
 • با این صورت حساب های مرتب و زیبا بر رقیبان خود پیشی بگیرید.
 • کسب و کار خوب شعار همیشگی اش این است که اول باید به مشتری بپردازیم و صورت حساب زیبا و مرتب یکی از این موارد است.
  • اقلام و موارد صورتحساب را بر حسب عملیات کسب و کار خودتان انتخاب کنید.
  • وقتی که صورتحساب مجددی را بعد از تاریخ اصلی صورتحساب صادر می کنید می توانید تغییرات دلخواهتان را در آن داشته باشید.
  • صدور صورت حساب های واضح ارسال یادداشت تشکر پرداخت را برای مشتریان تان آسانتر کنید.
 • با استفاده از برنامه CRM RUNNER شما همیشه پیشنهادهای با ارزشی برای مشتریان تان خواهید داشت.