service-a

مشتریان

 • ویژگی مشتریان در برنامه CRM RUNNER راه آسان و سریعی برای به وجود آوردن مشتریان جدید از روی دستگاه های متعدد و نیز وارد کردن مشتریان به صورت لیست به سیستم است.
 • این ابزار همچنین پیگیری نیازهای مشتریان را آسان خواهد کرد.
 • این ویژگی اجازه دسترسی به جزئیات مشتریان و آمادهسازی برآورد و صورت حساب را به سادگی و با چند کلیک فراهم می کند.
 • CRM RUNNER به شما اجازه میدهد مشتریانتان را به صورت یکجا از سیستم دیگر به برنامه وارد کنید یا اینکه مشتریان جدید را برای اداره بهتر کسب و کارتان در سیستم به وجود آورید.
  • از روی هر دستگاهی که میخواهید مشتریان جدید را ایجاد کنید یا مشتریان قدیم را به صورت یکجا از سایر برنامه های ارتباط با مشتریان به این برنامه وارد کنید.
  • جزئیات مشتریان را دریافت کنید و برآورد ها و صورت حساب ها را ایجاد کنید.
  • گزارش های تاریخچه مشتریان را مشاهده کنید.
 • ویژگی مشتریان این برنامه به شما کمک می کند که نیازهای مشتریان خود را به صورت موثرتری برآورده کنید.