service-a

رزرو کردن

 • آیا کسبوکار شما کوچک و متوسط است؟ آیا میخواهید محصولات و خدمات خود را به صورت آنلاین عرضه کنید؟
 • CRM RUNNER برنامه منحصر به فردی است که به شما اجازه می دهد که سایت خودتان را طراحی کنید. مشتریان شما می توانند از طریق این سایت محصولات شما را بخرند یا سرویس های شما را رزرو کنند.
 • یک فروشگاه آنلاین با استفاده از سیستم رزرو مبتکرانه CRM RUNNER ایجاد کنید.
  • یک صفحه اول که مطابق میل شما طراحی شده است برای کسب و کار کوچک و متوسط خود ایجاد کنید.
  • به مردم اجازه دهید که به صورت آنلاین محصولات شما را بخرند یا خدمات شما را رزرو کنند.
 • آنلاین شدن با محصولات یا خدمات تان به کمک CRM RUNNER بسیار آسان است.

تقویم

 • CRM RUNNER ویژگی بسیار مفید تقویم را دارد که به شما اجازه می دهد کارهای خود را ظرف چند دقیقه برنامه ریزی کنید.
 • کارهای خود را پیش از انجام برنامهریزی کنید تا بهره وری پرسنل شما زیاد شود.
 • با استفاده از برنامه ریزی صحیح کارهای خود را به آسانی مدیریت کنید.
 • با استفاده ازCRM RUNNER مطمئن شوید که تمام کارها به موقع انجام میشوند.
  • کارهای خود را برنامه ریزی کنید.
  • مطابق برنامه ریزی پرسنل فنی خود را به محل بفرستید.
  • مطمئن شوید که کار به موقع تکمیل خواهد شد.
 • این ویژگی به شما اجازه میدهد که کارهای خود را به صورت بهترین سازماندهی کنید و شانس از دست دادن مهلت انجام کارها را به حداقل برسانید.