service-a

کاربرد

 • استفاده از CRM دونده هر کجا و هر زمان که شما در دستگاه های دستی خود نیاز دارید.
 • برنامه را از Apple App Store یا Google Play Store دانلود کنید و از آن در دستگاه iOS یا Android خود استفاده کنید.
 • هوشمند و کاربر پسند، برنامه CRM Runner به شما کمک می کند تا کسب و کارتان را بهتر مدیریت کنید، حتی در حال حرکت!
 • دونده CRM به صورت یک برنامه نوآورانه به شما کمک می کند تا کارها را در مسیر انجام دهید.
  • برنامه CRM Runner را از Apple App Store یا Google Play Store دانلود کنید
  • لذت بردن از استفاده از برنامه در iOS و دستگاه های Android
  • با استفاده از رابط کاربر بصری برنامه، سریعتر کار خود را انجام دهید
 • با دانلود نرم افزار CRM دونده، تمام ویژگی های دونده CRM را در نوک انگشتان خود قرار دهید!